Hatályos OENO törzslista

Kód Név Pont
11011 Elsősegély 176
11030 Sürgősségi beteg osztályozás (triázs) 222
11031 Sürgősségi beteg újra-osztályozás (re-triázs) 0
11041 Vizsgálat 750
11042 Vizsgálat a rendelőn kívül 878
11043 Beutalás laborvizsgálatra távkonzultáció nyomán 0
11044 Intervenciós radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat 468
11045 Vastagbélszűrés keretében végzett vizsgálat 750
11047 Alkalmassági vizsgálat tömegsportolásra 654
11048 Vizsgálat hatósági felkérésre 504
11050 Vastagbélszűrés keretében végzett szakasszisztensi, vagy szakorvosi tájékoztatás 750
11054 Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény kiadása szociális ellátásra való jogosultság megállapításához 749
11055 Bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a megváltozott munkaképességű személyek esetén 4965
11057 Vizsgálat a szakmai alkalmasság I. fokon történő elbírálására 823
11058 Vizsgálat a szakmai alkalmasság II. fokon történő elbírálására 1147
11059 Vizsgálat a munkaköri alkalmasság II. fokon történő elbírálására 1147
11060 Vizsgálat foglalkozási megbetegedés megelőzése vagy megállapítása céljából 892
11061 Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása és kiadása I. és II. fokon, személyes megjelenéssel 3588
11062 Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása és kiadása I. és II. fokon irat alapján 2261
11063 Kiegészítő kód az I. és II. fokú komplex és egyéb szakértői vizsgálatok helyszínen történő végzéséhez 1769
11064 A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságának megállapítására irányuló szakértői eljárás végzése 4965
11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 354
11302 Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelőn kívül vagy telemedicina keretében 566
11303 Vastagbélszűrés keretében végzett kontrollvizsgálat, konzílium 354
12000 Szenzórium vizsgálata 35
12001 Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata 181
12002 Agyidegek vizsgálata 117
12003 Perifériás idegrendszer vizsgálata 119
12004 Érzőkör vizsgálata 117
12005 Koordinatio vizsgálata 108
12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 108
12030 Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata 374
12031 Afázia neurológiai vizsgálata 362
12032 Demencia vizsgálata 432
12033 Memória és figyelmi funkciók vizsgálata 362
12051 Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata 1110
12052 Actographia 619
12054 Extrapyramidális mozgásszabályozás vizsgálata a mozgatórendszer betegségeiben 1017
12060 Lumbálpunkció 597
12061 Ciszterna punkció 597
12065 Intracarotidealis sodium-amytal-próba (WADA-teszt), a beszéddomináns félteke meghatározása 3519
12066 Edrophonium hydrochloricum teszt 2979
12070 Standard EEG 1275
12071 EEG kiegészítő extra provokáció (egyenként) 196
12072 Sphenoidalis elektród behelyezése EEG vizsgálathoz 1369
12073 EEG alvásmegvonás után, ragasztott elektróddal 2212
12074 EEG telemetriával 1127
12075 12-24 órás mobil, kazettás EEG monitorozás 3266
12076 EEG-videó monitorozás (legalább 3 óra) 2934
12077 EEG térképezés 1275
12078 EEG mennyiségi-statisztikai elemzéssel 1275
12079 EEG poligráfiás monitorizálás (24 órás), komputeres 1393
1207A EEG split screen 1622
1207B EEG epilepsia műtéte előtt, strip behelyezéssel 529
1207C Poliszomnográfia (PSG) 10394
1207D Poliszomnográfia (min. 6 óra) speciális vérnyomásméréssel 10479
1207R Polygraphia (cardio-respiratórikus) 7422
1207S Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat CO2-vel 1568
1207T Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat acetazolamiddal 5929
12080 Turn-amplitúdó analízis 1597
12081 Elektromyographia (izmonként) 647
12082 Idegvezetési sebességmérés, érző/motoros idegenként 635
12083 Elektromyographia, tűelektróddal izmonként 1021
12085 Elektromyographia, késői válasz (hullám) vizsgálat 755
12086 Repetitív ideg ingerlés 2115
12087 Elektromyographia, egyes rost vizsgálatok, Jitter mérés 3416
12089 Motoros rendszer vizsgálata mágneses ingerléssel 1507
1208A Elektroneurographia, tűelektródával 2115
1208C Elektromyographia palati et laryngis 2115
1208E Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén 658
1208F Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén 597
1208I Blink reflex 663
12090 Diaphanoscopia cerebri 43
12091 Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros) 981
12092 Akusztikus kiváltott válasz 723
12094 Kiváltott potenciál térképezés 1016
12096 Rheobasis és chronaxia meghatározás 467
12098 Fénytörés meghatározása komputerrel 185
1209A Hullámvonal próba 113
1209B Webster-skála 664
1209C Tremometria 438
1209D Tenyér-kézhát próba 77
1209E Pontrakó próba (1 perc) 106
1209F Csecsemőkori látás- és hallásszabályozás (habituatios paradigma) objektív, műszeres vizsgálata 1,5 éves kor alatt 1067
12100 Perimetria, kinetikus 397
12101 Perimetria, komputeres 689
12102 Kampimetria, Amsler szerint 118
12111 Accomodatio vizsgálata 93
12112 Fénytörés objektív meghatározása, sciascopia 164
12113 Fénytörés szubjektív meghatározása 112
12114 Szaruhártya-görbület mérése computerrel 157
12115 Leleplező látásvizsgálat 150
12130 Üvegtest biomikroszkópos vizsgálata 274
12140 Nyctometria 223
12141 Adaptometria 574
12142 Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával 97
12150 Színlátásvizsgálat pseudoisochrom táblákkal 112
12151 Anomaloscopia 232
12152 Színlátás kvantitatív vizsgálata 257
12160 Ortoptikai vizsgálat 283